Ngoài Sơn Tùng, Snoop Dogg từng kết hợp ca sĩ châu Á nào?

Rapper người Mỹ từng tấn công thị trường châu Á khi hợp tác với PSY, 2NE1. Mới đây, anh bắt tay Sơn Tùng M-TP trong "Hãy trao cho anh".

Rapper người Mỹ từng tấn công thị trường châu Á khi hợp tác với PSY, 2NE1. Mới đây, anh bắt tay Sơn Tùng M-TP trong "Hãy trao cho anh".

Theo Zing


Hãy trao cho anh

Sơn Tùng M-TP

Bình luận