Ngọc Sơn trần tình về scandal đi tù vì trụy lạc năm nào

2 năm cấm hát, hơn 8 tháng ở tù - Ngọc Sơn đến giờ vẫn không nguôi buồn bã về những chuyện năm nào.

2 năm cấm hát, hơn 8 tháng ở tù - Ngọc Sơn đến giờ vẫn không nguôi buồn bã về những chuyện năm nào.

Theo Khám Phá

Ngọc Sơn

Bình luận