Ngồi lâu béo bụng và còn hơn thế...!

Thứ ba, 25/07/2017 15:40
Xem xong clip này thì đứng dậy đi lại NGAY VÀ LUÔN thôi! Nhiều tác hại khôn lường quá.

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !