Ngủ gật bất chấp, Trấn Thành bị đồng nghiệp troll mọi lúc mọi nơi

Trong lúc Trấn Thành đang say giấc, rất nhiều đồng nghiệp lại thích bày trò trêu ngươi.

Trong lúc Trấn Thành đang say giấc, rất nhiều đồng nghiệp lại thích bày trò trêu ngươi.

Theo Nld


Trấn Thành

Bình luận