Người chơi liên tục trả lời sai trong Nhanh như chớp

Trong tập 21 chương trình Nhanh như chớp, Lê Hùng - thành viên của đội diễn viên Lan Phương - trả lời sai nhiều câu hỏi, trong đó có nhiều câu đơn giản.

Trong tập 21 chương trình Nhanh như chớp, Lê Hùng - thành viên của đội diễn viên Lan Phương - trả lời sai nhiều câu hỏi, trong đó có nhiều câu đơn giản.

 

Theo Zing


Nhanh như chớp

Bình luận