‘Người phán xử’ tập 18: Phan Hương nằng nặc ép cưới Khải ‘sở khanh"

Bất chấp những rối ren của tập đoàn Phan Thị, Phan Hương vẫn nằng nặc đòi cưới Khải ‘sở khanh’, tạo ra những tình huống bi hài trong tập mới của bộ phim ‘Người phán xử’.


Người phán xử

Phim Người phán xử

Bình luận