Người phán xử' tập 30: Cha con ông trùm Phan Thị căng thẳng

Phát hiện con trai dành nhiều thời gian bên Hương Phố, ông trùm Phan Quân thất vọng, chỉ trích Phan Hải vô dụng, vô tâm và không có khả năng đứng đầu Phan Thị.

Phát hiện con trai dành nhiều thời gian bên Hương Phố, ông trùm Phan Quân thất vọng, chỉ trích Phan Hải vô dụng, vô tâm và không có khả năng đứng đầu Phan Thị.

Theo Zing

Người phán xử

Phân Quân

Bình luận