"Người phán xử" tập 44: Sự nguy hiểm của Phúc Hô

Ngay cả Thế 'chột' cũng phải ngán ngẩm, quy về 1 mối cùng Phúc Hô diệt trừ kẻ thù lớn...

Ngay cả Thế 'chột' cũng phải ngán ngẩm, quy về 1 mối cùng Phúc Hô diệt trừ kẻ thù lớn... 

Tập 44 phim Người phán xử diễn ra vào tối thứ 4, ngày 23/8.

Theo VTV

Người phán xử

Phim Người phán xử

Bình luận