Người phụ nữ tay không đánh tên trộm cầm súng bỏ chạy

Khi bị tên cướp bịt mặt yêu cầu trao dây chuyền, bà liền chống cự và đánh lại bằng tay không khiến tên cướp rút lui ngay lập tức.

Khi bị tên cướp bịt mặt yêu cầu trao dây chuyền, bà liền chống cự và đánh lại bằng tay không khiến tên cướp rút lui ngay lập tức. Sự việc xảy ra vào ngày 19/5 tại Ấn Độ.

Theo Zing


trộm cắp

trộm tài sản

bắt trộm

Bình luận