"Người tình mùa đông" Như Quỳnh: "Tôi ham ăn vô cùng"

Đừng có nghe tên và nhìn mặt mà nghĩ cô ấy hiền nha, cô ấy quậy lắm đó!

Đừng có nghe tên và nhìn mặt mà nghĩ cô ấy hiền nha, cô ấy quậy lắm đó!


Theo Trí Thức Trẻ

Như Quỳnh

Bình luận