Nhà báo Lại Vân Sâm xuất thần trổ tài hát xẩm trên sóng truyền hình

Trong chương trình "Mặt trời bé con", nhà báo Lại Văn Sâm đã bất ngờ thể hiện tài hát xẩm của mình sau khi nhân vật khách mời xuất hiện.

Theo Khám Phá


nhà báo Lại Văn Sâm

Bình luận