Nhà bóng, nhà phao là ổ vi khuẩn khủng khiếp

Đây là những nơi trẻ con cực thích nhưng lại chứa hiểm họa khôn lường

Đây là những nơi trẻ con cực thích nhưng lại chứa hiểm họa khôn lường.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận