Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi rất thích đi lang bang khắp nơi

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ về cảm hứng để viết nên những ca khúc để đời của mình.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ về cảm hứng để viết nên những ca khúc để đời của mình.

Theo VTV


Bình luận