Nhầm điều khiển

Chú bé này muốn điều khiển chiếc"xế hộp" của mình nhưng lại lấy nhầm điều khiển của chiếc cửa cuốn và điều đángtiếc đã xảy ra.

 

  Cỡ chữ

Chú bé này muốn điều khiển chiếc "xế hộp" của mình nhưng lại lấy nhầm điều khiển của chiếc cửa cuốn và điều đáng tiếc đã xảy ra.

NAT

 

  Cỡ chữ