Nhân chứng - ca sỹ Nam Khang tường thuật từng sự kiện đêm Châu Việt Cường vô ý giết người

Nam Khang - ca sỹ đã mời hai cô gái đến "tiệc bay" của Châu Việt Cường đã kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Nam Khang - ca sỹ đã mời hai cô gái đến "tiệc bay" của Châu Việt Cường đã kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra đêm hôm đó.


Theo Khám Phá

Châu Việt Cường

Ca sỹ Nam Khang

Bình luận