Nhan sắc Đặng Thu Thảo, Trần Tiểu Vy qua camera thường

Đặng Thu Thảo, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nhan-sac-dang-thu-thao-tran-tieu-vy-qua-camera-thuong-post1157988.html

Trần Tiểu Vy

Đặng Thu Thảo

Bình luận