Nhật Lê cover ca khúc thất tình giữa nghi vấn chia tay Quang Hải

"Xây nên bao vấn vương, chưa thành hình đã vỡ. Trách móc chẳng thành câu, ta chờ nhau nỗi đau dài. Ai thương ai nhớ ai, trong lòng nay đã thấu. Cớ sao, cớ sao, cớ sao xa nhau...", Nhật Lê cover ca khúc 'Cạn cả nước mắt' đầy truyền cảm.

"Xây nên bao vấn vương, chưa thành hình đã vỡ. Trách móc chẳng thành câu, ta chờ nhau nỗi đau dài. Ai thương ai nhớ ai, trong lòng nay đã thấu. Cớ sao, cớ sao, cớ sao xa nhau...", Nhật Lê cover ca khúc 'Cạn cả nước mắt' đầy truyền cảm.

Theo Tri Thức Xanh


Nhật Lê

Quang Hải

Bình luận