Nhật thực hình “vòng tròn lửa” rực sáng bầu trời

Người dân ở khu vực Nam bán cầu đã trải qua ngày 26.2 đầy cảm xúc khi tận mắt chứng kiến hiện tượng nhật thực hình “vòng tròn lửa”

Người dân ở khu vực Nam bán cầu đã trải qua ngày 26.2 đầy cảm xúc khi tận mắt chứng kiến hiện tượng nhật thực hình “vòng tròn lửa” rực sáng bầu trời.

Theo Danviet.vn/Daily Mail


Nhật thực

vòng tròn lửa

Bình luận