Nhẹ hơn 70kg, "bé vẫn hạ to" chấn động võ đài sumo

Bình luận0

Cặp sumo không cân tài cân sức kết thúc với chiến thắng bất ngờ cho võ sĩ có thể hình kém hẳn đối thủ

Cặp sumo không cân tài cân sức kết thúc với chiến thắng bất ngờ cho võ sĩ có thể hình kém hẳn đối thủ.

Theo Khám phá


võ đài sumo

Bình luận(0)