'Nhớ nhà lắm, nhưng tình người với người mình không về được'

Bình luận0

Vượt lên nỗi nhớ, các tình nguyện viên trong khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7 cố gắng hỗ trợ các người dân đang cách ly.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-nho-nha-lam-nhung-tinh-nguoi-voi-nguoi-minh-khong-ve-duoc-post1064055.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận(0)