Nhóm nhân viên nâng quan tài đi quanh phố cảnh báo về dịch Covid-19

Nhân viên nhà tang lễ nâng quan tài và nhảy múa trên đường nhằm cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nhom-nhan-vien-nang-quan-tai-di-quanh-pho-canh-bao-ve-dich-covid-19-post1073041.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận