Nhóm trộm dùng dây bứng cây ATM chỉ trong 20 giây

Nhóm trộm dùng chiếc dây quấn quanh máy ATM để bứng ra khỏi cửa hàng tiện lợi tại vùng Sverdlovsk, Nga.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nhom-trom-dung-day-bung-cay-atm-chi-trong-20-giay-post1077727.html?fbclid=IwAR04rcVCnWPUUobZSlVo-9Wc7dn8A0TZDc-zY8XclXv322XIjF4KdgUlRCE

trộm tiền ở cây ATM

Bình luận