Những bàn thắng tinh tế và nhẹ nhàng nhất của Messi

Mời quý vị xem những pha ghi bànnhà nhã, đẹp mắt và đầy chất kỹ thuật của Lionel Messi.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị xem những pha ghi bàn nhà nhã, đẹp mắt và đầy chất kỹ thuật của Lionel Messi.

NAT

 

  Cỡ chữ