Những câu nói khó quên trong "Sống chung với mẹ chồng"

Phim thì cũng đã hết rồi nhưng dư âm về những câu nói của phim thì mãi vẫn chưa nguôi.

Phim thì cũng đã hết rồi nhưng dư âm về những câu nói của phim thì mãi vẫn chưa nguôi.

Nói chuẩn thế này, ai mà không phục nữa thì thôi!

Theo VTV

sống chung với mẹ chồng

Bình luận