Những câu nói kinh điển của thầy cô khiến bạn nhớ mãi

Tôi chưa từng thấy 1 cái lớp nào như cái lớp này, chép bài bằng cái tay hay cái miệng,...là những câu nói kinh điển của thầy cô chắc chắn bạn từng nghe 1 lần trong thời đi học.

Tôi chưa từng thấy 1 cái lớp nào như cái lớp này, chép bài bằng cái tay hay cái miệng,...là những câu nói kinh điển của thầy cô chắc chắn bạn từng nghe 1 lần trong thời đi học.

Theo Zing 


thầy cô

Bình luận