Những "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" giờ đã hóa "ông chú" cả rồi

Mới ngày nào còn sướt những "Bản tình ca mùa đông" rồi "Giày thủy tinh", giật mình mới thấy mối tình đầu của chúng ta ngày ấy đều đã thành những "ông chú" cả rồi chị em ạ!!!

Mới ngày nào còn sướt mướt với những "Bản tình ca mùa đông" rồi "Giày thủy tinh", giật mình mới thấy mối tình đầu của chúng ta ngày ấy đều đã thành những "ông chú" cả rồi chị em ạ!!!

Theo Trí thức trẻ

Bản tình ca mùa đông

Giày thủy tinh

Bình luận