Những phụ huynh "gây sóng" giáo dục 2017

Năm 2017 xuất hiện nhiều phụ huynh đã lên tiếng trước những nghịch lý trong trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Năm 2017 xuất hiện nhiều phụ huynh đã lên tiếng trước những nghịch lý trong trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Theo VietNamNet

phụ huynh

Bình luận