Những thói quen tưởng vô hại nhưng có thể gây mù lòa

Đi bơi, chuốt mi hay nhỏ mắt... nếu không cẩn thận đều có thể gây nguy hại cho đôi mắt của chúng ta.

Đi bơi, chuốt mi hay nhỏ mắt... nếu không cẩn thận đều có thể gây nguy hại cho đôi mắt của chúng ta.


 


Theo VietNamNet 


mù lòa

Bình luận