Những tuyệt phẩm của Rô béo qua các kỳ World Cup

Tổng hợp những bàn thắng đẹp củaRonaldo béo qua các kỳ World Cup.

 

  Cỡ chữ

Tổng hợp những bàn thắng đẹp của Ronaldo béo qua các kỳ World Cup.

NAT

 

  Cỡ chữ