Ninh Dương Lan Ngọc hát chay 'Nghi ngờ' theo phong cách chẳng giống ai

Lan Ngọc đã thực hiện một đoạn hát chạy 'Nghi ngờ' với phiên bản… không thể nhận dạng.

Lan Ngọc đã thực hiện một đoạn hát chạy 'Nghi ngờ' với phiên bản… không thể nhận dạng.

Theo Công lý & xã hội


Ninh Dương Lan Ngọc

Bình luận