Nỗi khổ mang tên "vào lớp 10" của học sinh Hà Nội

Học liên tục, ôn tập kín tuần... là thực tế mà nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang phải trải qua khi kỳ thi vào lớp 10 THPT đang đến rất gần. Mục tiêu vào được những trường THPT công lập tốt đã khiến đây trở thành "cuộc chiến" căng thẳng

Học liên tục, ôn tập kín tuần... là thực tế mà nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang phải trải qua khi kỳ thi vào lớp 10 THPT đang đến rất gần. Mục tiêu vào được những trường THPT công lập tốt đã khiến đây trở thành "cuộc chiến" căng thẳng

Theo Phụ nữ Việt Nam

thi đại học

Giáo dục

tốt nghiệp THPT

tuyển sinh 2017

Bình luận