Video: Nông sản không thể vận chuyển do phong tỏa, nông dân dân Chí Linh lao đao

Người dân TP. Chí Linh (Hải Dương) đứng ngồi không yên khi không thể xuất bán nông sản do phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-nong-san-khong-the-van-chuyen-do-phong-toa-nong-dan-dan-chi-linh-lao-dao-ar594209.html

Covid-19

Bình luận