Nữ tài xế lùi ô tô đâm vào xe người khác còn hùng hổ xuống bắt đền

Nữ tài xế để ô tô lùi đâm vào xe phía sau còn hùng hổ xuống xe, một mực khẳng định xe sau đâm vào đuôi xe mìn

Nữ tài xế để ô tô lùi đâm vào xe phía sau còn hùng hổ xuống xe, một mực khẳng định xe sau đâm vào đuôi xe mình.
Theo VietNamNet

va chạm giao thông

clip hot

Bình luận