Nước mưa tràn vào trung tâm mua sắm Trung Quốc, cuốn trôi người phụ nữ

Nước mưa tràn vào trung tâm mua sắm khiến người phụ nữ ngã và bị cuốn trôi đi. Trần nhà đổ sập xuống, nước tràn ngập vào làm vỡ rào kính.

Nước mưa tràn vào trung tâm mua sắm khiến người phụ nữ ngã và bị cuốn trôi đi. Trần nhà đổ sập xuống, nước tràn ngập vào làm vỡ rào kính.

Theo Zing


mưa bão

Bình luận