Okocha và những kỹ thuật cá nhân điệu nghệ

Mời các bạn và quý vị xem nhữngpha đi bóng điệu nghệ, những pha sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua đối phươngmột cách tài tình mà như đùa của Okocha.

 

  Cỡ chữ

Mời các bạn và quý vị xem những pha đi bóng điệu nghệ, những pha sử dụng kỹ thuật cá nhân để vượt qua đối phương một cách tài tình mà như đùa của Okocha.

NAT

 

  Cỡ chữ