Khánh Thi hóa thân thành lao công, đoạt cúp Ơn giời

Ở tập 8 Ơn giời cậu đây rồi, Khánh Thi vào vai lao công trong phòng Lâm Vỹ Dạ. Cách xử lý tình huống duyên dáng, nhạy bén giúp cô đoạt cúp trong tuần này.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-khanh-thi-hoa-than-thanh-lao-cong-doat-cup-on-gioi-post1106185.html

Ơn giời cậu đây rồi

Bình luận