Ông bố cụt chân bế con trên vai, dùng 1 tay leo từng bậc cầu thang

Gia đình là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không - không quan trọng!

Gia đình là thứ quan trọng nhất, những thứ khác có hay không - không quan trọng!

Theo Khám Phá

tình cha con

người khuyết tật

Bình luận