Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về khoản tiền 2.100 tỷ: 'Đó chỉ là tảng nổi'

Nói về khoản tiền hơn 2.100 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết không quan tâm vì đó chỉ là tảng nổi.

Nói về khoản tiền hơn 2.100 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết không quan tâm vì đó chỉ là tảng nổi.

Theo Zing


Lê Hoàng Diệu Thảo

Đặng Lê Nguyên Vũ

Bình luận