Pha vào bóng "rợn người" của Victor Valde

Mời quý vị và các bạn xem lại cúkungfu "rợn tóc gáy" của thủ môn Victor Valdes trong trận Barcelona gặpCopenhagen.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem lại cú kungfu "rợn tóc gáy" của thủ môn Victor Valdes trong trận Barcelona gặp Copenhagen.

NAT

 

  Cỡ chữ