Phạm Quỳnh Anh day dứt, khóc nức nở khi không bảo vệ được con gái

"Có nhiều thứ ngoài tầm tay của mình quá, Tuệ Lâm biết đọc nên đã biết hết mọi chuyện"...

"Có nhiều thứ ngoài tầm tay của mình quá, Tuệ Lâm biết đọc nên đã biết hết mọi chuyện"...

Theo Kênh 14 


Phạm Quỳnh Anh

Bình luận(0)