Phát hoảng cảnh 'tranh ăn' với cô hồn tháng 7

Cảnh giành giật đồ ăn trong lễ cúng cô hồn tháng 7 năm nào cũng diễn ra và ai cũng sợ hãi với những cảnh tượng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để lấy vài chiếc bánh hay con gà.

Cảnh giành giật đồ ăn trong lễ cúng cô hồn tháng 7 năm nào cũng diễn ra và ai cũng sợ hãi với những cảnh tượng chen lấn, dẫm đạp lên nhau để lấy vài chiếc bánh hay con gà.

Theo VTC


tháng cô hồn

Bình luận