Phát minh tấm chắn làm giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho bác sĩ

Với tấm chắn này, thời gian cho mỗi lần lấy mẫu bệnh phẩm cổ họng giảm từ 1 phút xuống còn 20 giây. Quan trọng là nó ngăn nguy cơ lây nhiễm virus từ người bệnh sang bác sĩ.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-phat-minh-tam-chan-lam-giam-nguy-co-lay-nhiem-sars-cov-2-cho-bac-si-post1065313.html?fbclid=IwAR16J3K4WsJBSWeIMlqvXERr8svGZDgjMAHJRl8peg3p2jM1dwTaAYrnbMo

Covid-19

dịch bệnh

virus

Bình luận