Phẫu thuật trẻ lại 30 tuổi để trốn nợ vẫn không thoát

Một phụ nữ 59 tuổi ở Trung Quốc đã phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ lại như 30 tuổi nhằm trốn khoản nợ khoảng 3,71 triệu USD

Một phụ nữ 59 tuổi ở Trung Quốc đã phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ lại như 30 tuổi nhằm trốn khoản nợ khoảng 3,71 triệu USD (hơn 84 tỷ đồng), nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay cảnh sát.

Theo VTC14

phẫu thuật

trốn nợ

Bình luận