Phi công và tiếp viên hàng không ngủ ở đâu trên máy bay?

Các máy bay đi đường dài đều có những cánh cửa bí mật dẫn đến khoang nghỉ của phi hành đoàn dành cho phi công và tiếp viên.

Các máy bay đi đường dài đều có những cánh cửa bí mật dẫn đến khoang nghỉ của phi hành đoàn dành cho phi công và tiếp viên.

Theo Zing


Phi công

Tiếp viên hàng không

máy bay

Bình luận