Phía sau câu chuyện có thật cụ ông 80 tuổi năn nỉ xin quay về sau 15 năm bỏ vợ theo bồ trẻ

Vậy mới nói, khi ai đó thực sự muốn điều gì, họ sẽ làm tới cùng. Nếu không có hy vọng gì đừng đợi chờ vô ích!

Vậy mới nói, khi ai đó thực sự muốn điều gì, họ sẽ làm tới cùng. Nếu không có hy vọng gì đừng đợi chờ vô ích!

 


Ly hôn

cụ ông

cụ bà

Bình luận