Phiên bản "Cô ba Sài Gòn" siêu cơ bắp của cậu bạn 9X Đà Nẵng

Chắc chắn khi xem những hình ảnh này, Đông Nhi sẽ không thể nhận ra vũ điệu bài hát mình đã thể hiện.

Chắc chắn khi xem những hình ảnh này, Đông Nhi sẽ không thể nhận ra vũ điệu bài hát mình đã thể hiện.


Theo Khám Phá

Đông Nhi

Bình luận