Phỏng vấn Hoàng Dũng - ông trùm trong 'Người phán xử'

Diễn viên chính của Người phán xử cho biết, cá tính nhân vật ông trùm có nhiều điểm Hoàng Dũng muốn học hỏi.

Diễn viên chính của Người phán xử cho biết, cá tính nhân vật ông trùm có nhiều điểm Hoàng Dũng muốn học hỏi.

Theo Zing

Ông trùm

Hoàng Dũng

Người phán xử

nhân vật

Bình luận