Phụ nữ nếu khổ quá hãy bỏ chồng

Chẳng ai muốn mang cái danh "qua đò một lần", ai mà chẳng muốn hôn nhân được hạnh phúc. Nhưng phụ nữ ơi, nếu khổ quá thì hãy bỏ chồng đi!

Chẳng ai muốn mang cái danh "qua đò một lần", ai mà chẳng muốn hôn nhân được hạnh phúc. Nhưng phụ nữ ơi, nếu khổ quá thì hãy bỏ chồng đi!

Theo Trí Thức Trẻ

Ly hôn

Bình luận