Phương Thanh - Siu Black nối lại tình xưa sau 2 năm "cạch mặt"

Nhờ liveshow của Quang Hà mà Phương Thanh và Siu Black đã gạt bỏ hết những hiềm nghi trong quá khứ.

Nhờ liveshow của Quang Hà mà Phương Thanh và Siu Black đã gạt bỏ hết những hiềm nghi trong quá khứ.

Theo Khám Phá

Phương Thanh

Siu Black

Bình luận(0)