Quên ngày sinh nhật của vợ là phạm tội

Với những ông chồng đãng trí hoặc những ông chồng cố tình quên để không phải tặng quà thì có thể mắc 1 tội lớn, thậm chí trở thành tội phạm ở Samoa.

Với những ông chồng đãng trí hoặc những ông chồng cố tình quên để không phải tặng quà thì có thể mắc 1 tội lớn, thậm chí trở thành tội phạm ở Samoa.

Theo VTC14

sinh nhật

tội phạm

Bình luận